Elizaldek 2 - 6 urte bitarteko haurrentzat egiten du eskaintza.

Haur Hezkuntzaren helburua haur garapena sustatzea da.

Bizitzako lehen urteak oinarrizkoak dira pertsonaren garapenean, bere dimentsio ezberdinetan:
soziala, kognitibo-linguistikoa, mugimenduzkoa eta oreka pertsonalekoa.

Ziklo honetan garrantzi handia ematen diegu eskura ditugun bi baliabideei: manipulazioa eta esperimentazioa.

Gelako materiala txokoetan antolatuta dago, mota ezberdinetako ekintzak bultzatzeko. Txokoek, lan eraginkor, autonomo eta sortzaile baten bidez, haurren beharrei modu egokian erantzuten diete.

 

Irakasleak

ElizaldeK HHn 2017 / 2018 ikasturtean 10 maisu-maistra ditu.

Ikasleak

Elizaldek HHn 2017/ 2018 ikasturtean 143 ikasle ditu matrikulaturik:

 

 

MAILA

TUTOREA

GELAN

IKASLE MAILAKA

 H

A

U

R

 

H

E

Z

K

U

N

T

Z

A

2A

Mirari Aduriz

13

 

 29

2B

Lourdes Lasa

16

Laguntza

Malen Arregi

 

3A

Amaia Zala

18

 

 36

3B

Lourdes Mitxelena

18

4A

Begoña Labaka

17

 

32

4B

Arantza Elorza

15 

5A

Antxoni Alonso

23

 46

5B

Eli Bengoetxea

23

 

Espezialistak

4 urtetik aurrera musikako eta ingeleseko saioak dituzte. Astean 3 saio dituzte.

GAIA

IRAKASLEA

Musika

Oihane Etxebeste

Inglesa

Eba Ibáñez

 

 

Ordutegia

Ohiko ordutegia

Goizean hasi

Goizean bukatu

Arratsaldean hasi

Arratsaldean bukatu

Astelehena

09:00

12:30

15:00

16:30

Asteartea

09:00

12:30

15:00

16:30

Asteazkena

09:00

12:30

15:00

16:30

Osteguna

09:00

12:30

15:00

16:30

Ostirala

09:00

12:30

15:00

16:30

 

Goizez bakarrik gaudenean 09.00etan hasten gara eta 13:00etan bukatu. Jantokian bazkaltzen duten haurrek, 15:00etan etxeratzeko aukera

 

 

 

 

6 urtetik 12 urte bitarteko ikasleei dagokien etapa da.

Lehen hezkuntzaren oinarrizko xedea haurraren garapen pertsonala bultzatzea da, dagokion gizarte-taldean integra dadin, bertan era autonomo eta sortzailean jardunez.

Tutorea da erreferentzia nagusia, eta honekin lantzen dituzte gai gehienak.

 

Irakasleak

Elizalde Herri Eskolak 2017/2018 ikasturtean, LHn 15 tutore ditu.

 

Ikasleak

Elizalde Herri Eskolak 2017/2018 ikasturtean, LHn 290 ikasle ditu.

LEHEN HEZKUNTZA

Maila

Tutorea

Gelan

Ikasleak Mailaka

1A

Amets Bengoetxea

20

40

1B

Itziar Etxarte

20

2A

Marian Brosa

22

46

2B

Arantza Artia

24

3A

Nekane Otaño

22

44

3B

Idoia Irazu

22

3. mailako laguntza Eukene Zuzuarregi

4A

Sorkunde Etxebeste

19

36

4B

Arantxa Goienetxea

17

5A

Mila Godoy

19

58

5B

Mirentxu Etxeberria

20

5C

Jone Urretabizkaia

19

6A

Gemma Gaztelumendi

22

66

6B

Aingeru Palomo

22

6C

Asier Lopez

22

 

 

 Espezialistak

 LHn, Gorputz Hezkuntza astean 3 saio izaten dituzte, musikan berriz bat. Ingelesari dagokionez, ikasmailaren arabera aldatzen da. Astean 2 saioetatik 4 saioetara.

GAIA

IRAKASLEA

Musika

Oihane

Etxebeste

Gorputz Hezkuntza

Ibon Mendoza

Gorputz Hezkuntza

Amai Sardon

Inglesa

Fran Antin

Inglesa

Andoitz Apaolaza

Inglesa

Irune Sanchez

Ordutegia

Ohiko ordutegia

Goizean hasi

Goizean bukatu

Arratsaldean hasi

Arratsaldean bukatu

Astelehena

09:00

12:30

15:00

16:30

Asteartea

09:00

12:30

15:00

16:30

Asteazkena

09:00

12:30

15:00

16:30

Osteguna

09:00

12:30

15:00

16:30

Ostirala

09:00

12:30

15:00

16:30

 

Goizez bakarrik gaudenean 09.00etan hasten gara eta 13:00etan bukatu. Jantokian bazkaltzen duten haurrek, 15:00etan etxeratzeko aukera

 

 

DBHren ezaugarriak

Derrigorrezko azken etapa honetan (12-16) ikasleak garrantzi handiko etapa batean aurkitzen dira. Haurtzaroa utzi eta nerabezaroan sartzen dira. Fase honetan aurkikuntza eta eskuraketa handiak egiten dira baina aldi berean galerak (haurtzaroan gazteak zuen gurasoen babesak ez ditu asetzen bere behar berriak,...) ere handiak izaten dira. Erabaki garrantzitsuak hartu beharko dituzte, ikasketak norantz bideratu... Ikastetxeak heldutasun prozesu horretan lagundu ahal izateko ikasleen -ikasle bakoitzaren- erabateko garapena (integrala) bultzatuko du, maila intelektualean, afektibo-emozionalean, psiko-sozialean eta fisiko sexualean. Ikasle irekiak, libreak eta kritikoak hezteaz gain, gizartean beharrezkoak diren balioak bultzatuko direlarik.

Irakasleak

Elizalde BHIk 2017 / 2018 ikasturtean 28 irakasle dauzka

Ikasleak

Elizalde BHIk 2017/ 2018 ikasturtean 209 ikasle dauzka matrikulaturik:

1. zikloa

  • DBH 1A: 22 ikasle
  • DBH 1B: 21 ikasle
  • DBH 2A: 22 ikasle
  • DBH 2B: 21 ikasle
  • DBH 2C: 22 ikasle

2. zikloa

  • DBH 3A: 18 ikasle
  • DBH 3B: 19 ikasle
  • DBH 3C: 18 ikasle
  • DBH 4A: 23 ikasle
  • DBH 4B: 23 ikasle

Ikasgaiak

DBH 1

 Ikasgai komunak

Orduak

 Aukerako ikasgaiak

Orduak

 Euskara

4

 Artisautza tailerra

1

 Gaztelania

4

 Informatika

1

 Gizarte Zientziak

3

 Asmakuntza tailerra

1

 Matematika

3

 Frantsesa

1

 Ingelesa

3

 

 
 Biologia Geologia  3

Guztira

2

 Gorputz Hezkuntza

2

Aukerako lau ikasgaietatik ikasleek bi ematen dituzte, ordu bat ikasgai bakoitzeko.

Teknologia

2

 Plastika

1

 Musika

1

Tutoretza

1

Balio etikoak

1

Guztira

28

 


DBH 2

 Ikasgai komunak

Orduak

 Aukerako ikasgaiak

Orduak

 Euskara

4

 Artisautza tailerra

1

 Gaztelania

4

 Asmakuntza

1

 Gizarte Zientziak

3

 Frantsesa

1

 Matematika 3

Ikus entzunezko tailerra

1

 Ingelesa

3

 Guztira

2

  Fisika Kimika

3

Aukerako lau ikasgaietatik ikasleek bi ematen dituzte, ordu bat ikasgai bakoitzeko.

 Gorputz Hezkuntza

2

 Teknologia

2

 Plastika

1

 Musika

1

 Balio etikoak

1

 Tutoretza

1

 

 

 Guztira

28

 

 

DBH 3

 Ikasgai komunak

Orduak

 Aukerako ikasgaiak

Orduak

 Euskara

3

 Artisautza tailerra

1

 Gaztelania

3

 Informatika

1

 Gizarte Zientziak

3

 Ikus entzunezko tailerra

1

 Matematika

3

 Guztira

1

 Ingelesa

3

Aukerako hiru ikasgaietatik ikasleek bat emango dute.

 Biologia-Geologia

3

Fisika - Kimika

3

 Gorputz Hezkuntza

2

 Teknologia

2

 Plastika

1

 Musika

1

Balio etikoak

1

 Tutoretza

1

 Guztira

29

 

 

DBH 4

 Ikasgai komunak

Orduak

 Modalitatezko ikasgaiak

Orduak

 Euskara

4

 Fisika - Kimika

3

 Gaztelania

3

 Biologia - Geologia

3

 Gizarte Zientziak

3

 Ekonomia

3

 Matematika

4

   

Ingelesa

3

   

Gorputz Hezkuntza

2

   

Balio etikoak

1

Guztira

6

 Tutoretza

1

Modalitatezko bost ikasgaietatik ikasleek hiru orduko bi ikasgai ematen dituzte.

Guztira

21

 

 Aukerako ikasgaiak

Ikasgaietatik ikasleek bat ematen dute.

 

Orduak

 Informatika

3

 Plastika

3

Marrazketa teknikoa 

                                   3
  Guztira 3