Elizaldek 2 - 6 urte bitarteko haurrentzat egiten du eskaintza.

Haur Hezkuntzaren helburua haur garapena sustatzea da.

Bizitzako lehen urteak oinarrizkoak dira pertsonaren garapenean, bere dimentsio ezberdinetan:
soziala, kognitibo-linguistikoa, mugimenduzkoa eta oreka pertsonalekoa.

Ziklo honetan garrantzi handia ematen diegu eskura ditugun bi baliabideei: manipulazioa eta esperimentazioa.

Gelako materiala txokoetan antolatuta dago, mota ezberdinetako ekintzak bultzatzeko. Txokoek, lan eraginkor, autonomo eta sortzaile baten bidez, haurren beharrei modu egokian erantzuten diete.

 

Irakasleak

ElizaldeK HHn 2016 / 2017 ikasturtean 10 maisu-maistra ditu.

Ikasleak

Elizaldek HHn 2016/ 2017 ikasturtean 144 ikasle ditu matrikulaturik:

 

 

MAILA

TUTOREA

GELAN

IKASLE MAILAKA

 H

A

U

R

 

H

E

Z

K

U

N

T

Z

A

2A

Amaia Zala

13

 

 27

2B

Lourdes Mitxelena

14

Laguntza

Kontxi Larrañaga

 

3A

Mirari Aduriz

18

 

 34

3B

Lourdes Lasa

16

4A

Antxoni Alonso

22

 

46

4B

Edurne Arregi

24 

5A

Arantxa Elorza

19

 37

5B

Eli Bengoetxea

18

 

Espezialistak

4 urtetik aurrera musikako eta ingeleseko saioak dituzte. Astean 3 saio dituzte.

GAIA

IRAKASLEA

Musika

Oihane Etxebeste

Inglesa

Eba Ibáñez

 

 

Ordutegia

Ohiko ordutegia

Goizean hasi

Goizean bukatu

Arratsaldean hasi

Arratsaldean bukatu

Astelehena

09:00

12:30

15:00

16:30

Asteartea

09:00

12:30

15:00

16:30

Asteazkena

09:00

12:30

15:00

16:30

Osteguna

09:00

12:30

15:00

16:30

Ostirala

09:00

12:30

15:00

16:30

 

Goizez bakarrik gaudenean 09.00etan hasten gara eta 13:00etan bukatu. Jantokian bazkaltzen duten haurrek, 15:00etan etxeratzeko aukera

 

 

 

 

6 urtetik 12 urte bitarteko ikasleei dagokien etapa da.

Lehen hezkuntzaren oinarrizko xedea haurraren garapen pertsonala bultzatzea da, dagokion gizarte-taldean integra dadin, bertan era autonomo eta sortzailean jardunez.

Tutorea da erreferentzia nagusia, eta honekin lantzen dituzte gai gehienak.

 

Irakasleak

Elizalde Herri Eskolak 2016/2017 ikasturtean, LHn 15 tutore ditu.

 

Ikasleak

Elizalde Herri Eskolak 2015/2016 ikasturtean, LHn 292 ikasle ditu.

 

 

MAILA

TUTOREA

GELAN

IKASLE MAILAKA

 

L

E

H

E

N

 

H

E

Z

K

U

N

T

Z

A

 

1A

Marian Brosa

23

45

1B

Arantza Artia

22

2A

Arantza Aranbu. 

23

45

2B

Aizpea Muga

22

Laguntza

Heber Garcia

 

3A

Sorkunde Etxebeste

19 

38

3B

Arantxa Goienetxea

19 

4A

Eukene Zuzuarregi

19

57

4B

Idoia Irazu

19 

4C

Nekane Otaño

19

5A

Gemma Gaztelume.

22

66

5B

Aingeru Palomo

22  

5C

Asier Lopez

22

6A

Hiart Sozabal

20

41

6B

Rosa Astiazaran

21 

 

 Espezialistak

 LHn, Gorputz Hezkuntza astean 3 saio izaten dituzte, musikan berriz bat. Ingelesari dagokionez, ikasmailaren arabera aldatzen da. Astean 2 saioetatik 4 saioetara.

GAIA

IRAKASLEA

Musika

Oihane

Etxebeste

Gorputz Hezkuntza

Ibon Mendoza

Gorputz Hezkuntza

Joseba Aizpuru

Inglesa

Fran Antin

Inglesa

Andoitz Apaolaza

Inglesa

Tere Malkorra

Ordutegia

Ohiko ordutegia

Goizean hasi

Goizean bukatu

Arratsaldean hasi

Arratsaldean bukatu

Astelehena

09:00

12:30

15:00

16:30

Asteartea

09:00

12:30

15:00

16:30

Asteazkena

09:00

12:30

15:00

16:30

Osteguna

09:00

12:30

15:00

16:30

Ostirala

09:00

12:30

15:00

16:30

 

Goizez bakarrik gaudenean 09.00etan hasten gara eta 13:00etan bukatu. Jantokian bazkaltzen duten haurrek, 15:00etan etxeratzeko aukera

 

 

DBHren ezaugarriak

Derrigorrezko azken etapa honetan (12-16) ikasleak garrantzi handiko etapa batean aurkitzen dira. Haurtzaroa utzi eta nerabezaroan sartzen dira. Fase honetan aurkikuntza eta eskuraketa handiak egiten dira baina aldi berean galerak (haurtzaroan gazteak zuen gurasoen babesak ez ditu asetzen bere behar berriak,...) ere handiak izaten dira. Erabaki garrantzitsuak hartu beharko dituzte, ikasketak norantz bideratu... Ikastetxeak heldutasun prozesu horretan lagundu ahal izateko ikasleen -ikasle bakoitzaren- erabateko garapena (integrala) bultzatuko du, maila intelektualean, afektibo-emozionalean, psiko-sozialean eta fisiko sexualean. Ikasle irekiak, libreak eta kritikoak hezteaz gain, gizartean beharrezkoak diren balioak bultzatuko direlarik.

Irakasleak

Elizalde BHIk 2016 / 2017 ikasturtean 27 irakasle dauzka

Ikasleak

Elizalde BHIk 2016/ 2017 ikasturtean 209 ikasle dauzka matrikulaturik:

1. zikloa

  • DBH 1A: 21 ikasle
  • DBH 1B: 20 ikasle
  • DBH 1C: 19 ikasle
  • DBH 2A: 18 ikasle
  • DBH 2B: 18 ikasle
  • DBH 2C: 18 ikasle

2. zikloa

  • DBH 3A: 25 ikasle
  • DBH 3B: 25 ikasle
  • DBH 4A: 22 ikasle
  • DBH 4B: 21 ikasle

Ikasgaiak

DBH 1

 Ikasgai komunak

Orduak

 Aukerako ikasgaiak

Orduak

 Euskara

4

 Artisautza tailerra

1

 Gaztelania

4

 Informatika

1

 Gizarte Zientziak

3

 Asmakuntza tailerra

1

 Matematika

3

 Frantsesa

1

 Ingelesa

3

 

 
 Biologia Geologia 3

Guztira

2

 Gorputz Hezkuntza

2

Aukerako lau ikasgaietatik ikasleek bi ematen dituzte, ordu bat ikasgai bakoitzeko.

Teknologia

2

 Plastika

1

 Musika

1

Tutoretza

1

Balio etikoak

1

Guztira

28

 


DBH 2

 Ikasgai komunak

Orduak

 Aukerako ikasgaiak

Orduak

 Euskara

4

 Artisautza tailerra

1

 Gaztelania

4

 Informatika

1

 Gizarte Zientziak

3

 Frantsesa

1

 Matematika3

Ikus entzunezko tailerra

1

 Ingelesa

3

 Guztira

2

  Fisika Kimika

3

Aukerako lau ikasgaietatik ikasleek bi ematen dituzte, ordu bat ikasgai bakoitzeko.

 Gorputz Hezkuntza

2

 Teknologia

2

 Plastika

1

 Musika

1

 Balio etikoak

1

 Tutoretza

1

 

 

 Guztira

28

 

 

DBH 3

 Ikasgai komunak

Orduak

 Aukerako ikasgaiak

Orduak

 Euskara

3

 Artisautza tailerra

1

 Gaztelania

3

 Informatika

1

 Gizarte Zientziak

3

 Frantsesa

1

 Matematika

3

 Guztira

1

 Ingelesa

3

Aukerako hiru ikasgaietatik ikasleek bat emango dute.

 Biologia-Geologia

3

Fisika - Kimika

3

 Gorputz Hezkuntza

2

 Teknologia

2

 Plastika

1

 Musika

1

Balio etikoak

1

 Tutoretza

1

 Guztira

29

 

 

DBH 4

 Ikasgai komunak

Orduak

 Modalitatezko ikasgaiak

Orduak

 Euskara

4

 Fisika - Kimika

3

 Gaztelania

3

 Biologia - Geologia

3

 Gizarte Zientziak

3

 Ekonomia

3

 Matematika

4

  

Ingelesa

3

  

Gorputz Hezkuntza

2

  

Balio etikoak

1

Guztira

6

 Tutoretza

1

Modalitatezko bost ikasgaietatik ikasleek hiru orduko bi ikasgai ematen dituzte.

Guztira

21

 

 Aukerako ikasgaiak

Orduak

 Informatika

3

 Plastika

3

 Guztira

3

Aukerako hiru ikasgaietatik ikasleek bat ematen dute.